De doorbraak: Toen in 1926 de Vesting als garnizoensstad werd opgeheven was Naarden zeer verheugd met dit besluit. Eindelijk kwam Naarden uit zijn isolement en kon het net als de buurtgemeente Bussum groeien. De verboden kringen werden opgeheven en men ging er vanuit dat spoedig de vestingwerken werden geslecht.

 

 

Gelukkig is dit laatste niet gebeurd. In 1921 stond de Vesting Naarden al op de lijst van Rijkscommissie voor Monumentenzorg en door de ijver van de stichting van Menno van Coehoorn zijn de vestingwerken niet ontmanteld.

 

 

Voor de mensen binnen de vesting was dit een teleurstelling. Wel kon er nu een betere verbinding met het treinstation in Bussum worden gemaakt door de aanleg van bruggen en een nieuwe weg. Deze weg is in 1939 aangelegd en buigt af langs het ravelijn.